Privacypolicy & Cookiebeleid

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 16 mei 2018

Introductie

Schouten Alblasserdam B.V., Schouten Amsterdam B.V. , Schouten Doetinchem B.V., Schouten Nijmegen B.V., Schouten Utrecht B.V., Schouten Veghel B.V., Schouten Spijkenisse B.V. , Schouten Tiel B.V., Schouten Tilburg B.V., Schouten Almkerk B.V.  en Schouten Administratie & Logistiek BV  (met haar bedrijfsonderdelen in het vervolg beschreven als “IVECO Schouten”) is dealer van IVECO en Fiat bedrijfswagens met vestigingen  in Almkerk, Alblasserdam, Amsterdam, Doetinchem, Nijmegen, Spijkenisse, Tiel, Tilburg, Utrecht en Veghel. IVECO Schouten zet zich in voor de bescherming van de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze persoonsgegevens worden door IVECO Schouten op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat IVECO Schouten persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetten. Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van bezoekers is voor IVECO Schouten een uiterst belangrijk uitgangspunt wat past binnen de kernwaarden van IVECO Schouten. Deze privacyverklaring is bedoeld om bezoekers te informeren over de wijze waarop IVECO Schouten de gegevens verwerkt en is van toepassing op alle bezoekers van IVECO Schouten. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

 Verantwoordelijke gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is IVECO Schouten B.V. op Transportstraat 1C te Giessen. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens heeft IVECO Schouten B.V. haar verschillende verwerkingen aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) gevestigd te Den Haag.

 Gegevens van bezoekers

IVECO Schouten verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers d.m.v. cookies, persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van bezoekers zijn: contactgegevens van de bezoeker (naam, geslacht, adres, taal, enz.), voertuigtype (light segment, IVECO Daily, IVECO Stralis enz.)  bedrijfsnaam (plaats, enz.).

IVECO Schouten verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over bezoekers, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een bezoeker worden verzameld, vraagt IVECO Schouten hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de bezoeker. Opgemerkt dient te worden dat indien een bezoeker ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan IVECO Schouten verstrekt, de bezoeker toestemming aan IVECO Schouten geeft om deze te gebruiken.

De gegevens van bezoekers die door IVECO Schouten worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De gegevens van bezoekers zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig door de bevoegde personeelsleden van IVECO Schouten bijgewerkt conform de van toepassing zijnde wetten.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

Google Analytics

IVECO Schouten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers schoutentruckparts.nl gebruiken. Op IVECO Schouten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Schoutentruckparts.nl maakt strikt gebruik van functionele(noodzakelijke cookies). Uw IP-adres(laatste octect) is gemaskeerd en tevens worden alle gegevens over een beveiligde SSL-verbinding verstuurd. IVECO Schouten heeft hierbij een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De optie om gegevens te delen is gedeactiveerd en IVECO Schouten maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics Cookies. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten schoutentruckparts.nl aan ons te kunnen verstrekken.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor weergave van adverteerders met inbegrip van AdWords en voor aangepaste Google Display-netwerkadvertenties door de beheerpagina van Google om advertentievoorkeuren te bezoeken. Google heeft een Opt-out Browser Add-on ontwikkeld om bezoekers van websites meer keuze te bieden met betrekking tot hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics. Met deze add-on kunt u zich afmelden voor programma’s van Google. Deze is te bereiken door naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te gaan.

Bewaartermijn

IVECO Schouten bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Beveiliging

IVECO Schouten maakt gebruik van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van bezoekers te waarborgen. IVECO Schouten heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van bezoekers te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. IVECO Schouten blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van bezoekers is beperkt tot personeelsleden van IVECO Schouten die betrokken zijn bij de bedrijfsactiviteiten van IVECO Schouten. Personeelsleden van IVECO Schouten zijn verplicht om de privacy te respecteren van bezoekers die de website van IVECO Schouten bezoeken en om de gegevens van bezoekers confidentieel te houden. Conform de van toepassing zijnde lokale wettelijke vereisten zorgt IVECO Schouten voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van bezoekers en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan.

Recht van verzet

De bezoeker heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door IVECO Schouten worden bewaard. De bezoeker heeft het recht om IVECO Schouten te verzoeken om zijn of haar gegevens te corrigeren. Onder “corrigeren” wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, of blokkeren van gegevens of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de bezoeker niet meer worden gebruikt. IVECO Schouten is alleen verplicht de gegevens van een bezoeker te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor IVECO Schouten de gegevens gebruikt.

De bezoeker kan schriftelijk of via de mail (info@ivecoschouten.nl)  contact met IVECO Schouten opnemen en correctierechten effectueren. Verzoeken van bezoekers, bijvoorbeeld om een fout te corrigeren, worden tijdig door IVECO Schouten verwerkt.

 Gebruik persoonsgegevens door derden

IVECO Schouten laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden.


Cookiebeleid

Laatst bijgewerkt: 16 mei 2018

IVECO Schouten maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van uw browser staat. IVECO Schouten plaatst een aantal cookies op uw randapparatuur (zoals, pc, smartphone of tablet) om uw ervaring online te verbeteren.

Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat u terug bent gekomen op een bepaalde webpagina, of dat u voor bepaalde webpagina’s extra aandacht heeft. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig is, de ‘levensduur’ van het cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een andere waarde. Bepaalde cookies worden op de Website gebruikt, ongeacht of u bent aangemeld op uw account of niet.

Door de Website te gebruiken of te openen, gaat u als volgt akkoord met het gebruik van cookies door IVECO Schouten:

Net als de meeste websites gebruiken wij cookies voor verschillende doeleinden om uw online-ervaring te verbeteren, voor analyses en marketing, maar we gebruiken cookies op de website specifiek voor de volgende doeleinden:

1.     Strikt noodzakelijke cookies: Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk om u in staat te stellen op de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zijn we niet in staat om het aantal unieke gebruikers van de site te bepalen of om bepaalde functies aan te bieden, zoals de automatische registratie voor de diensten van IVECO Schouten.

2.     Cookies voor functionaliteit: Cookies voor de functionaliteit registreren informatie over keuzes die u hebt gemaakt en stellen ons in staat om de website voor u 'te personaliseren'. Als u bijvoorbeeld uw locatie instelt op de homepagina van IVECO Schouten om LNG-tanklocaties in uw omgeving te ontvangen, gebruiken wij cookies om de locatie van uw voorkeur op te slaan.

3.     Veiligheidscookies: We gebruiken veiligheidscookies voor de authenticatie van gebruikers, voor het voorkomen van frauduleus gebruik van aanmeldingsgegevens en voor het beschermen van gebruikersgegevens tegen gebruik door onbevoegden. Hieronder valt bijvoorbeeld het gebruik van cookies die digitaal getekende en gecodeerde records van een gebruiker en/of registratietijd bevatten. De combinatie van deze twee cookies stelt ons in staat om vele soorten van aanvallen te blokkeren, bijvoorbeeld pogingen om de inhoud van formulieren, die u op wegpagina's invult, te stelen.

4.     Prestatiebevorderende cookies: Prestatie-bevorderende cookies worden op de website van IVECO Schouten gebruikt voor interne doelen, om ons te helpen om uw gebruikerservaring te verbeteren. De door cookies verstrekte informatie helpt ons te begrijpen hoe bezoekers de website van IVECO Schouten gebruiken, zodat we de manier waarop de inhoud van de website aan u wordt gepresenteerd kunnen verbeteren. Deze cookies stellen ons ook in staat om verschillende ontwerpideeën voor bepaalde pagina's, zoals de homepagina van IVECO Schouten, uit te testen. We gaan over het algemeen geen contracten aan met onafhankelijke meet- en onderzoeksbedrijven die deze diensten voor ons uitvoeren.

5.     Online gedragsgebaseerde reclame: IVECO Schouten websites, met reclamefuncties, zijn gepersonaliseerd voor de individuele gebruiker. Wij gebruiken cookies om te bepalen welke reclame het meest relevant voor u is, op basis van de onderdelen die u bekijkt op onze sites en van de geo-locatie van uw IP-adres. Onderstaande tabel geeft links naar de opt-outmechanismes van individuele reclamepartners. U kunt kiezen of u deze cookies wel of niet in de instellingen wilt toelaten.

6.     Cookies van derde partijen: Pagina's met deze ingebedde inhoud kunnen cookies van deze websites bevatten. En op analoge wijze kan, wanneer u één van de 'deel'-knoppen op een website van IVECO Schouten gebruikt, een cookie worden geplaatst door de dienst die u hebt gekozen voor het delen van inhoud. IVECO Schouten heeft geen controle over de verspreiding van dergelijke cookies en deze tool zal deze cookies van de betreffende websites niet blokkeren. U dient de websites van de betreffende derde partij te controleren om er meer informatie over te vinden. U kunt kiezen of u deze cookies wel of niet in de instellingen wilt toelaten.

Cookies actief op schoutentruckparts.nl

Strikt noodzakelijk

Naam Cookie

Aanbieder

Vervaldatum

Doel

_ga

.schoutentruckparts.nl

2 jaar

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

_gat_

.schoutentruckparts.nl

Sessie

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

 

_gid

.schoutentruckparts.nl

Sessie

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

PHPSESSID

www.schoutentruckparts.nl

Sessie

Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.

 

 

Controleer de ondersteuningspagina’s voor cookie-instellingen van uw browser voor de meest actuele instructies.

Google Chrome

·        Klik op het pictogram Instellingen op de werkbalk van de browser (drie lijnen onder elkaar)

·        Selecteer Instellingen

·        Klik op ‘Geavanceerde instellingen weergeven’

·        Klik in het gedeelte “Privacy” op de knop ‘Inhoudsinstellingen’

·        Cookies inschakelen: kies in de sectie “Cookies” ‘Toestaan dat lokale gegevens worden ingesteld’. Hiermee schakelt u zowel first-party als third-party cookies in. Indien u alleen first-party cookies wilt toestaan, kiest u ‘Third-party cookies en sitegegevens blokkeren’.

·        Cookies uitschakelen: kies in de sectie “Cookies” voor ‘Websites blokkeren om gegevens in te stellen’.

·        Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Chrome. Voor meer informatie over andere cookie-instellingen die in Chrome worden aangeboden, raadpleegt u de volgende pagina van Google: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Mozilla Firefox

·        Klik op de menuknop (drie lijnen onder elkaar) en kies ‘Voorkeuren’.

·        Selecteer het paneel Privacy.

·        Stel ‘Firefox zal:’ in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor historie’.

·        Cookies inschakelen: vink ‘Cookies accepteren van websites’ aan.

·        Cookies uitschakelen: vink ‘Cookies van websites accepteren’ uit.

·        Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Firefox. Voor meer informatie raadpleegt u de volgende pagina van Mozilla: https://support.mozilla.org/nl-NL/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari op OS X

·        Klik op ‘Safari’ in de menubalk en selecteer de optie ‘Voorkeuren’.

·        Klik op ‘Privacy’.

·        Cookies inschakelen: in de sectie ‘Cookies en websitegegevens:’ klikt u op “Altijd toestaan” of “Toestaan van websites die ik bezoek” of “Toestaan van alleen huidige website” afhankelijk van uw voorkeur.

·        Cookies uitschakelen: in de sectie ‘Cookies en websitegegevens:’ klikt u op “Altijd blokkeren”

·        Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Safari. Voor meer informatie over andere cookie-instellingen die worden aangeboden in Safari, raadpleegt u de volgende pagina van Apple https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=nl_NL

Opera

·        Selecteer in het hoofdmenu ‘Instellingen’ (of ‘Voorkeuren’, wanneer u OS X gebruikt).

·        Klik op ‘Geavanceerd’.

·        Kies onder ‘Cookies’ een optie om cookies te behandelen.

·        Cookies inschakelen: vink ‘Accepteren’ of ‘Alleen cookies accepteren van de site die ik bezoek’ aan, afhankelijk van uw voorkeur.

·        Cookies uitschakelen: vink ‘Nooit cookies accepteren’ aan.

·        Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Opera. Voor meer informatie over andere cookie-instellingen die in Opera worden aangeboden, raadpleegt u de volgende pagina van Opera Software: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0

·        <

Verder
clear-bug-div
Artikel Categorieën